ตัวอย่างผลงานการติดตั้ง

เชียงรายกล้องวงจรปิดได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน บ้าน อพาร์ทเม้นต์ ร้านค้า ฟาร์ม สวน งานติดตั้งในร่มและกลางแจ้งมากมาย  

ติดตั้งกล้องสำหรับถนน ติดตั้งกล้องภายนอกอาคาร
ติดตั้งกล้องสำหรับถนน ติดตั้งกล้องภายนอกอาคาร
ติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับบ้าน ที่พักอาศัย เชียงราย
ติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับบ้าน ที่พักอาศัย เชียงราย
ธนาคาร ร้านค้า
ธนาคาร ร้านค้า
รีสอร์ท สวน ฟาร์มขนาดใหญ่
รีสอร์ท สวน ฟาร์มขนาดใหญ่
การติดตั้งกล้องวงจรปิดในรูปแบบต่างๆ
การติดตั้งกล้องวงจรปิดในรูปแบบต่างๆ