คำนวนเมมโมรี่สำหรับกล้องวงจรปิดเบื้องต้น

ปัจจุบัน มีกล้องที่สามารถบันทึกข้อมูลในเมมโมรี่การ์ดมากมาย ในบทความนี้ เราจะมาดูการคำนวนเมมโมรี่ว่าบันทึกข้อมูลได้ประมาณกี่วัน เบื้องต้น ซึ่งโดยปกติ โหมดในการบันทึกกล้องวงจรปิด จะมี 2 แบบ บันทึกตลอดเวลา และบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหว ซึ่งการบันทึกเมื่อเคลื่อนไหว อาจจะสามารถบันทึกได้ มากกว่าบันทึกตลอดทุกเวลาได้ หลายเท่าตัว

ในภาพตัวอย่างนี้ สีฟ้าคือภาพแสดงการบันทึกข้อมูลเมมโมรี่การ์ดเปรียบระหว่างการบันทึกตลอดเวลา และบันทึกเมื่อมีการเคลื่อนไหว ซึ่งเราจะเห็นว่าการบันทึกเมื่อเคลื่อนไหวจะมีการเว้นช่วงการบันทึก ทำให้ประหยัดพื้นที่ของเมมโมรี่

แถบสีฟ้าจะแสดงการบันทึกขอมูลลงบนเมมโมรี่

โดยถ้าเราทำการบันทึกในโหมดตลอดเวลา จะเป็นโหมดที่มีการบันทึกตลอดเวลา ดังนั้นจะต้องเลือกขนาดเมมโมรี่ให้เหมาะสมตามความต้องการ ซึ่งเราจะมาดูตารางประมาณการบันทึกข้อมูลโดยสังเขป ตามขนาดเมมโมรี่การ์ดในขนาดต่างๆ

  • เมมโมรี่ขนาด 32G ในโหมดการบันทึก ตลอดเวลา ทั้งวัน
    (การ์ดเมมโมรี่แบบ SD Card ขนาด 32GB ราคาประมาณ 150 บาท)
ความชัดในแบบต่างๆ จำนวนวันที่บันทึกได้
ความชัด ระดับ SD 720P3 – 4 วัน
ความชัด ระดับ HD 1080P1.5 วัน

  • เมมโมรี่ขนาด 64G ในโหมดการบันทึก ตลอดเวลา ทั้งวัน
    (การ์ดเมมโมรี่แบบ SD Card ขนาด 64GB ราคาประมาณ 300 บาท)
ความชัดในแบบต่างๆ จำนวนวันที่บันทึกได้
ความชัด ระดับ SD 720P8 วัน
ความชัด ระดับ HD 1080P4 วัน

  • เมมโมรี่ขนาด 128G ในโหมดการบันทึก ตลอดเวลา ทั้งวัน
    (การ์ดเมมโมรี่แบบ SD Card ขนาด 128GB ราคาประมาณ 450 บาท)
ความชัดในแบบต่างๆ จำนวนวันที่บันทึกได้
ความชัด ระดับ SD 720P16 วัน
ความชัด ระดับ HD 1080P6 วัน

ในการเลือกเมมโมรี่การ์ดกับกล้องชนิดต่างๆ ต้องดูด้วยว่ากล้องวงจรปิดนั้นๆ รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุดเท่าไหร่ ลองเลือกใช้ให้ตรงความต้องการครับ